Pianotransport Stockholm

När ni bokar pianoflytt.

2020-09-09

Vi på Pianotransporter är väldigt uppbokade och måste säga nej ofta pga kunderna inte bokar in sin pianoflytt i tid. Tänk på att därför försöka boka in er flytt av pianot i tid.